KNAW Onderwijs Prijs

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Passend onderwijs

 

Auteurs: Katy Burger

Docent: Mark van Vliet (maatschappijwetenschappen)

School: ISW Hoogeland, Naaldwijk

 

De nieuwe Wet op Passend Onderwijs is in 2014 ingevoerd. Het doel van de wet is om goed onderwijs te leveren aan iedere leerling en ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen een passende plek vinden in het reguliere onderwijs. Het profielwerkstuk van Katy Burger brengt het passend onderwijs op ISW Hoogeland in kaart en beschrijft met welke gedragsstoornissen leerlingen zoal kampen. Zij beschrijft ook hoe de school met deze leerlingen omgaat en laat zien wat er nodig is om het onderwijs voor hen nog passender te maken.

 

Op basis van haar onderzoek concludeert de auteur dat het idee achter de wet goed is, maar de uitvoering van de wet niet zonder problemen verloopt. Vooralsnog is het lastig om ondersteuning te bieden aan alle leerlingen die dat nodig hebben. Vooral docenten geven aan vaak niet over de inhoudelijke kennis te beschikken van de verschillende gedragsstoornissen en hoe hiermee om te gaan. Katy Burger besluit het werkstuk met concrete aanbevelingen om het onderwijs aan kinderen met een gedragsstoornis te verbeteren.

 

Download werkstuk

Juryrapport Economie en Maatschappij

Katy Burger
foto: Jan Kees Steenman/KNAWGa terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken