KNAW Onderwijs Prijs

Ga direct naar de inhoud
Ga direct naar de site navigatie
Ga direct naar zoeken

Voorwaarden

De voorwaarden voor meedoen en inzenden gelden vanaf 1 december 2018 en blijven geldig tot de KNAW nieuwe voorwaarden bekendmaakt.

Voorwaarden voor meedoen

 1. Profielwerkstukken dingen alleen mee als zij zijn afgerond in het schooljaar van inzending. 
 2. Elk profielwerkstuk moet vergezeld gaan van een aanbevelingsformulier, waarin de leerlingen beschrijven waarom hun begeleidend docent de prijs verdient. Zonder het aanbevelingsformulier is de inzending niet compleet.
 3. De KNAW Onderwijsprijs is uitsluitend bedoeld voor vwo-profielwerkstukken met een wetenschappelijke opzet, dus gebaseerd op zelfstandig onderzoek.
 4. De begeleidende docent moet werkzaam zijn aan de school die de inzending doet. 
 5. Profielwerkstukken van havo-leerlingen en van leerlingen die begeleid worden door een docent van een Pre-University College zijn uitgesloten van deelname.
 6. Profielwerkstukken worden in principe beoordeeld binnen het profiel dat de inzender aangeeft. Het onderwerp van het werkstuk is hiervoor leidend, niet het profiel van de leerling(en). Het kan voorkomen dat een werkstuk volgens het oordeel van de jury binnen een ander profiel thuishoort. In dat geval wordt het werkstuk in overleg met de contactpersoon van de school naar het voorgestelde profiel verplaatst.
 7. Inzendingen voor de KNAW Onderwijsprijs worden beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteit volgens de opgestelde criteria, te vinden op de website van de KNAW Onderwijsprijs. Zie de criteria
 8. Inzending voor de KNAW Onderwijsprijs kan alleen via de digitale inzendmodule van de KNAW, zie www.knawonderwijsprijs.nl/meedoen

Voorwaarden voor inzenden

 1. Scholen mogen kosteloos gebruikmaken van de digitale inzendmodule van de KNAW Onderwijsprijs.
 2. De inzender is er voor verantwoordelijk dat de leerlingen en begeleidende docenten op de hoogte zijn van de inzending.
 3. Elke school mag maximaal drie werkstukken per profiel per jaar laten meedingen naar de KNAW Onderwijsprijs.
 4. Per school wordt één contactpersoon geregistreerd die optreedt als inzender van de profielwerkstukken en beheerder van het schoolaccount van de inzendmodule.
 5. Alleen de contactpersoon van de school is bevoegd om profielwerkstukken in te zenden voor de KNAW Onderwijsprijs.
 6. De inzender is zelf verantwoordelijk voor het beheer van het account en de juistheid van de gegevens van het schoolaccount en voor de volledigheid en juistheid van de inzending.
 7. De inzender is verantwoordelijk voor de controle van de profielwerkstukken op schending van wetenschappelijke integriteit, waaronder plagiaat. De inzender verklaart in de digitale inzendmodule expliciet dat het profielwerkstuk hierop is gecontroleerd.
 8. De KNAW behoudt zich het recht voor om gegevens te verifiëren.
 9. De inzender moet elke inzending (profielwerkstuk) voorzien van een aantal verplichte gegevens en bijlagen: de titel en ondertitel van het profielwerkstuk, de voor- en achternaam van de auteur(s)/leerling(en) en de begeleidende docent(en), het profielwerkstuk in pdf (max. 10 MB) en het door de leerling(en) ingevulde aanbevelingsformulier.
 10. De inzender dient bijzondere producten, zoals maquettes of modellen, op foto of film vast te leggen en als bijlage toe te voegen aan de inzending.
 11. Alleen complete inzendingen die voor het verstrijken van de inzendtermijn binnenkomen, worden in behandeling genomen.
 12. De KNAW is niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in onjuiste of onvolledige weergave van de inzending.
 13. De ingevoerde gegevens gebruikt de KNAW alleen voor correspondentie rondom de KNAW Onderwijsprijs of uitnodigingen voor bijeenkomsten van de KNAW die (mogelijk) interessant zijn voor hen.
 14. De aanvraag met de daarin vermelde persoonsgegevens zal via een beveiligde omgeving worden aangeboden aan de juryleden van de KNAW Onderwijsprijs met als enig doel het profielwerkstuk te beoordelen. De jury wordt verzocht de gegevens niet verder te verspreiden en krijgt instructies eventuele gemaakte kopieën van de documenten na afloop te vernietigen.
 15. De KNAW verstrekt verder geen contactgegevens van deelnemers aan derden zonder eerst instemming te hebben verkregen van de betreffende personen.
 16. De profielwerkstukken van leerlingen die in de prijzen vallen worden in PDF-formaat op de website van de KNAW Onderwijsprijs gezet en zijn te bekijken door derden. Als hier een bezwaar tegen bestaat (vanwege gevoelige informatie en/of persoonsgegevens in het profielwerkstuk) wordt aan de indiener verzocht dit bij de KNAW te melden.

Kruimelpad:
 1. Home
 2. Meedoen


Ga terug naar de bovenkant van deze pagina
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie
Ga terug naar zoeken